استفاده از خاک صنعتی کائولن در تولید دمپایی حمام

آهک سازی خاک

بهینه سازی pH آن نقش مهمی در بهبود حاصلخیزی خاک صنعتی کائولن دارد.

آهک کردن یک درمان دوره ای مهم کشاورزی است که بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر می گذارد.

تأثیر بر بهبود پارامترهای فیزیکی آن، از جمله، با تشکیل ترکیبات کمتر محلول در آب، جلوگیری از شسته شدن آنها به لایه های عمیق تر خاک، آشکار می شود. این ترکیبات با سیمان کردن توده ها، آنها را در برابر آب مقاوم می کنند.

این امر به ویژه در خاک های سنگین که وقتی مرطوب هستند، به هم نمی چسبند، در حالی که خشک می شوند، سفت نمی شوند و پوسته ای روی آنها ایجاد نمی شود، که رشد گیاهان را دشوار می کند، اهمیت دارد علاوه بر این، این تیمار باعث بهبود نفوذپذیری خاک می شود. 

آهک باعث افزایش دسترسی به بسیاری از مواد مغذی برای گیاهان و تسریع در تجزیه مواد آلی و جلوگیری از تلفات گاز نیتروژن می شود منجر به جذب بهتر نیتروژن به شکل آمونیوم توسط گیاهان و همچنین افزایش استفاده از فسفر از کودها و خاک می شود.

آهک زدن همچنین خواص بیولوژیکی خاک را بهبود می بخشد و بر توسعه میکرو فلور مفید خاک تأثیر می گذارد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق گونه های میکروارگانیسم ها با pH خاک نزدیک به خنثی به بهترین وجه رشد می کنند.

باکتری های دخیل در فرآیندهای تجزیه مواد آلی که منجر به تشکیل ترکیبات ساده ای می شود که در دسترس گیاهان قرار می گیرند، در خاک آهکی بسیار بهتر رشد می کنند تنظیم pH خاک همچنین بر رشد باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن اتمسفر، چه آزاد و چه همزیست، تأثیر می‌گذارد. 

روش آهک کشی همچنین منجر به کاهش انگل ها و قارچ های مضر برای گیاهان در خاک می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.